Współuzależnienie

Żyjąc z partnerem nadużywającym alkoholu możesz być osobą współuzależnioną.

Sprawdź czy poniższe zachowania są bliskie Twoim zachowaniom:

 • Jeżeli koncentrujesz swoje myśli, uczucia i zachowania na zachowaniach alkoholowych swojego partnera/partnerki,
 • Szukasz usprawiedliwień do sytuacji wynikających z picia partnera/partnerki, zaprzeczasz problemom powstałym w skutek nadużywania alkoholu,
 • Ukrywasz problem picia przed innymi ludźmi
 • Starasz się przejąć kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ograniczasz sytuacje alkoholowe, wylewasz alkohol, odmierzasz ilości, kupujesz alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
 • Przejmujesz odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera/kę, łagodzisz konsekwencje picia: kłamiesz, płacisz długi, dbasz o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
 • Przejmujesz za pijącego partnera/kę obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

Jeżeli tak, to prawdopodobnie jesteś osobą współuzależnioną.
Współuzależnienie należy rozumieć jako szkodliwy sposób przystosowania się do długotrwałej sytuacji stresowej spowodowanej piciem partnera i jego destrukcyjnymi zachowaniami – sposób, który wzmacnia patologię związku.

WAŻNE !!!

 1. Nie wstydź się. Problemy z uzależnieniem są obecnie traktowane jak choroba; w żadnym wypadku nie przynoszą hańby. Nikt nie będzie cię źle oceniał za to, że twój partner pije – to nie jest twoja wina. Jest ważne, żeby odpowiedzialność za picie wróciła we właściwe miejsce, czyli do osoby pijącej.
 2. W poradzeniu sobie z uczuciami osamotnienia, wstydu, lęku przed zmianą, pomoże ci terapeuta indywidualny albo grupa dla osób współuzależnionych.
 3. Jeżeli Ty lub wasze dzieci doznajecie przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej ze strony partnera – odważ się o tym powiedzieć terapeucie, grupie.
 4. Masz wrażenie, że „oszalałaś”, „że zachowujesz się nienormalnie” – to efekty długotrwałego stresu, w którym żyjesz.
 5. Współuzależnienie nie dotyczy tylko partnerek mężczyzn uzależnionych. Będąc mężem, partnerem, matką, ojcem, siostrą, bratem mieszkającym z osobą mającą problem alkoholowy również możesz skorzystac z naszej pomocy.