Współpraca

1) Stowarzyszenie dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
www.Po-MOC.pl

2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Katowice 
http://www.katowice.eu/pl/informator-dla-mieszkanca/problemyalkoholowe/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.htm

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katowice, ulica Mikołowska 13a,
telefon: 32/251- 15- 99,
telefon zaufania: 32/256-92-78.
e-mail: oik@mops.katowice.pl

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
ul. Jagiellońska 17
tel. (32) 251-00-87 
http://www.mops.katowice.pl/

5) Hotel Pomocy Społecznej. Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Orkana 7a Katowice 
tel. (32) 203-12-60

6) Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu.
Katowice, ul. Macieja 10
http://www.oi.katowice.pl