Oferta Nieodpłatna

PROGRAM OŚRODKA PROMOCJI ZDROWIA
TRZEŹWOŚCI I ROZWOJU OSOBISTEGO NZOZ

w ramach KONTRAKTU z NFZ

prowadzimy terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (w połączeniu z alkoholem – uzależnienia krzyżowe), uzależnionych od hazardu (inne uzależnienia behawioralne) oraz rodzin osób uzależnionych, jak również dorosłych dzieci alkoholików 

Leczenie ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące formy pomocy terapeutycznej:

 • poradnictwo medyczne
 • poradnictwo psychologiczne
 • diagnostykę medyczną
 • farmakoterapię
 • diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną
 • psychoterapię grupową
 • treningi rozwoju osobistego

TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

          W programie Ośrodka jest uwzględniona pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i uzależnionych od alkoholu i innych substancji (ambulatoryjny program terapii indywidualnej i grupowej) oraz rodzin i osób bliskich uzależnionych (ambulatoryjny program terapii indywidualnej i grupowej).
Na każdym etapie istnieje możliwość skorzystania z porady lekarskiej realizowanej przez lekarza psychiatrę zatrudnionego w placówce. Szczegółowy plan terapii zawsze ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb pacjenta.

Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych przebiega w pięciu opisanych etapach:

Etap Terapii Nazwa Grupy Czas Trwania Dzień Odbywania Spotkań
I GRUPA PRACY NAD MOTYWACJĄ 4 tygodnie poniedziałek i czwartek
I TRENING RADZENIA SOBIE Z GŁODEM ALKOHOLOWYM
II GRUPA PRACY NAD PSYCHOLOGICZNYMI MECHANIZMAMI CHOROBY 12 tygodni poniedziałek i czwartek
II SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA
III GRUPA WZMACNIANIA ZMIANY 20 tygodni wtorek
III GRUPA DALSZEGO ZDROWIENIA 24 tygodnie środa
IV GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM 8 tygodni czwartek
V GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO 12-18 miesięcy poniedziałek

TERAPIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

                  Osoba posiadająca w rodzinie (wspólnie zamieszkiującej) osobę z problemem uzależnienia zostaje zaproszona na spotkanie diagnostyczne. Po przeprowadzeniu diagnozy ma możliwość uczestniczenia w sesjach indywidualnych z psychoterapeutą, do czasu możliwości wejścia na grupę. Osoba uczestnicząca w program terapii współuzależnienia ma jedno trzygodzinne spotkanie grupowe w każdym tygodniu i co najmniej, raz na dwa tygodnie spotkanie indywidualne z psychoterapeutą.

 •  Podstawowy program terapii współuzależnienia trwa cztery miesiące (16 spotkań – 3 h / raz w tygodniu ). Grupa psychoedukacyjna jest otwarta.
 • Program pogłębiony trwa sześć miesięcy (24 spotkania – 3 h / raz w tygodniu ). Grupa terapii pogłębionej jest zamknięta.
 • Trening Asertywnych Zachowań dla Osób Współuzależnionych trwa 10 miesięcy (ok 40 spotkań 3 h / raz w tygodniu)

PROGRAM TERAPII DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

       Program psychoterapii grupowej poprzedzają spotkania diagnostyczne, mające na celu poznanie podstawowych problemów pacjenta oraz sprawdzenie czy nie ma innych zaburzeń np. nerwicowych, depresyjnych lub zaburzeń osobowości, które powinny być leczone w innych miejscach. Dodatkowo odbywają się też sesje indywidualne mające na celu, zwiększenie wglądu pacjenta w swoje problemy. Pacjenci objęci są również opieką lekarza psychiatry. Spotkania w pierwszej części przebiegają według tematycznego programu, związanego z wyżej określonymi celami.

Plan spotkań przewiduje jedno spotkanie w tygodniu – 3 godziny.

Czas trwania terapii grupowej około 11 mies.

Zajęcia odbywają się w grupie zamkniętej.

 UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

       Hazard to zaangażowanie w grę, której rezultat nie zależy od umiejętności, ale częściowo bądź całkowicie od przypadku. Stawką są pieniądze lub dobra materialne.

Do gier hazardowych należą:

 1. Loterie
 2. Gry liczbowe (np. lotto)
 3. Ruletka
 4. Automaty
 5. Blackjack
 6. Zakłady bukmacherskie
 7. Wyścigi konne
 8. Hazard on-line
 9. Spekulacje giełdowe

 Proponujemy terapię indywidualną i grupową

PSYCHOTERAPIA RODZINNA / PAR

        Zapraszamy na psychoterapię rodzinną / par Pacjentów objętych pomocą terapeutyczną przez nasz Ośrodek. Terapia rodzinna ma na celu wsparcie rodziny

w trudnym procesie trzeźwienia. Nie będzie zastępować terapii obecnej, może być tylko dodatkową możliwością polepszenia komfortu życia, komunikacji w

rodzinie.

Na spotkanie rodzinne może umówić Państwa Wasz terapeuta prowadzący terapię indywidualną.

PROGRAM GRUPY TERAPEUTYCZNEJ
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

       Oferta jest skierowana głównie do osób uzależnionych, doświadczających przemocy lub z doświadczeniami doznawania przemocy w przeszłości. Podjęta przez tych pacjentów standardowa terapia uzależnienia wielokrotnie powoduje wtórne urazy psychiczne, ponieważ uczestnicząc z innymi osobami w terapii są narażone na słuchanie od nich opowieści o stosowaniu przemocy. Sytuacja taka jest powodem przerywania terapii, łamania abstynencji, ponieważ stan psychiczny osoby trzeźwiejącej i wspomnienia traumatycznych przeżyć, dodatkowo osłabiają motywację do kontynuowania terapii, w której nie znajdują dla siebie merytorycznego wsparcia i możliwości pracy nad doznawaną przemocą.
Program przewiduje siedmiotygodniową opiekę psychologiczną i terapeutyczną w zakresie terapii uzależnień oraz program dla osób doznających przemocy.
Zespół terapeutyczny tworzą osoby posiadające kwalifikacje w pracy z zakresu terapii uzależnień, terapii dla osób doznających przemocy. Są wśród nich również osoby posiadające wieloletnie doświadczenie pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które znają specyfikę pracy z osobami doznającymi przemocy.

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Jeśli myślisz, że picie przez ciebie alkoholu zaczyna przynosisz coraz więcej problemów, a nie jesteś gotowy na całkowitą abstynencję, to Program Ograniczania Picia jest dla Ciebie.

Czym jest Program Ograniczania Picia?
To próba wypracowania wspólnie z terapeutą nowego stylu picia alkoholu przynoszącego mniej strat. Wypracowany plan polega na stworzeniu zestawu zasad dotyczących nowych wzorów używania alkoholu tj. ilości, częstotliwości, kontekstu, czasu i miejsca itd.

Do kogo skierowany jest program?
– osoby pijące alkohol szkodliwie(jeśli masz wątpliwości co to znaczy picie szkodliwie, to zapraszamy na konsultację)
– osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
 a) bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 b) nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
 c) w początkowej fazie uzależnienia,
 d) z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
e) doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,młodsze.

Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.


Jeśli odnalazłeś siebie w powyższym opisie, to zapraszamy na wstępną rozmowę diagnostyczno- informacyjną.

 We wszystkich tych grupach dynamikę procesu grupowego wykorzystujemy jako czynnik leczący i pobudzający do zmiany.