Oferta Nieodpłatna

PROGRAM OŚRODKA PROMOCJI ZDROWIA
TRZEŹWOŚCI I ROZWOJU OSOBISTEGO NZOZ

w ramach KONTRAKTU z NFZ

prowadzimy terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (w połączeniu z alkoholem – uzależnienia krzyżowe), uzależnionych od hazardu (inne uzależnienia behawioralne) oraz rodzin osób uzależnionych, jak również dorosłych dzieci alkoholików 

Leczenie ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące formy pomocy terapeutycznej:

 • poradnictwo medyczne
 • poradnictwo psychologiczne
 • diagnostykę medyczną
 • farmakoterapię
 • diagnostykę psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię rodzinną
 • psychoterapię grupową
 • treningi rozwoju osobistego

TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

          W programie Ośrodka jest uwzględniona pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji (ambulatoryjny program terapii indywidualnej i grupowej).

Pierwsze spotkanie odbywa się z psychoterapeutą uzależnień i ma charakter diagnostyczny. Trwa około 45 minut.

Pacjent podejmujący terapię uzależnienia w Ośrodku uczestniczy w spotkaniach indywidualnych oraz spotkaniach grupowych. Każdy pacjent odbywa również spotkanie diagnostyczne z lekarzem psychiatrą. Na każdym etapie terapii istnieje także możliwość skorzystania z porady lekarskiej. Szczegółowy plan terapii ustalany jest indywidualnie i jest dostosowany do potrzeb pacjenta.

TERAPIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

                  Osoba współuzależniona, to osoba posiadająca w rodzinie (wspólnie zamieszkującej) osobę z problemem uzależnienia. Podczas pierwszego spotkania z psychoterapeutą uzależnień zostaje przeprowadzona diagnoza i ustalenie potrzeb pacjenta.

Osoba podejmująca terapię uczestniczy w sesjach indywidualnych z psychoterapeutą, do czasu możliwości wejścia na grupę psychoterapeutyczną (zależne od ilości osób na grupie).

Osoba uczestnicząca w programie terapii współuzależnienia odbywa jedno spotkanie grupowe w tygodniu i co najmniej raz na dwa tygodnie, spotkanie indywidualne z psychoterapeutą.

 •  Podstawowy program terapii współuzależnienia trwa sześć miesięcy 2 h / raz w tygodniu ). Grupa psychoedukacyjna ma charakter otwarty.
 • Program pogłębiony trwa 12 miesięcy – 2 h / raz w tygodniu ). Grupa terapii pogłębionej ma charakter zamknięty.
 • Trening Asertywnych Zachowań dla Osób Współuzależnionych trwa 6 miesięcy 2 h / raz w tygodniu)

PROGRAM TERAPII DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

       Terapia DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) obejmuje spotkania indywidualne i grupowe dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły uzależnienia rodzica.

Program psychoterapii grupowej poprzedzają spotkania diagnostyczne, mające na celu poznanie podstawowych problemów pacjenta i zakwalifikowanie do terapii. Odbywają się sesje indywidualne mające na celu, zwiększenie wglądu pacjenta w swoje problemy. Pacjenci objęci są również opieką lekarza psychiatry. Spotkania w pierwszej części przebiegają według tematycznego programu, związanego z wyżej określonymi celami.

Ze względu na zamknięty charakter grupy terapeutycznej, do czasu otwarcia grupy, pacjenci pozostają w trwającym około roku kontakcie indywidualnym z terapeutą (wymaganym do podjęcia terapii grupowej).

Otwarcie najbliższej grupy w roku 2025.

Plan spotkań grupowych przewiduje jedno spotkanie w tygodniu – 2 godziny.

Czas trwania terapii grupowej to 18 miesięcy

 UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

       Hazard to zaangażowanie w grę, której rezultat nie zależy od umiejętności, ale częściowo bądź całkowicie od przypadku. Stawką są pieniądze lub dobra materialne.

Do gier hazardowych należą:

 1. Loterie
 2. Gry liczbowe (np. lotto)
 3. Ruletka
 4. Automaty
 5. Blackjack
 6. Zakłady bukmacherskie
 7. Wyścigi konne
 8. Hazard on-line
 9. Spekulacje giełdowe

 Proponujemy terapię indywidualną i grupową

PSYCHOTERAPIA RODZINNA / PAR

        Zapraszamy Pacjentów objętych pomocą terapeutyczną przez nasz Ośrodek, na psychoterapię rodzinną / par . Terapia rodzinna ma na celu wsparcie rodziny w trudnym procesie trzeźwienia. Nie będzie zastępować terapii obecnej, może być tylko dodatkową możliwością polepszenia komfortu życia, komunikacji w rodzinie.

Na spotkanie rodzinne może umówić Państwa Wasz terapeuta prowadzący terapię indywidualną.

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Jeśli myślisz, że picie przez ciebie alkoholu zaczyna przynosisz coraz więcej problemów, a nie jesteś gotowy na całkowitą abstynencję, to Program Ograniczania Picia jest dla Ciebie.

Czym jest Program Ograniczania Picia?
To próba wypracowania wspólnie z terapeutą nowego stylu picia alkoholu przynoszącego mniej strat. Wypracowany plan polega na stworzeniu zestawu zasad dotyczących nowych wzorów używania alkoholu tj. ilości, częstotliwości, kontekstu, czasu i miejsca itd.

Do kogo skierowany jest program?
– osoby pijące alkohol szkodliwie(jeśli masz wątpliwości co to znaczy picie szkodliwie, to zapraszamy na konsultację)
– osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
 a) bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 b) nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
 c) w początkowej fazie uzależnienia,
 d) z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
e) doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,młodsze.

Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.


Jeśli odnalazłeś siebie w któymś z powyższych opisów, zapraszamy na wstępną rozmowę diagnostyczno-informacyjną.

 We wszystkich tych grupach dynamikę procesu grupowego wykorzystujemy jako czynnik leczący i pobudzający do zmiany.