Grażyna Reguła-Mączka - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu), psycholog. Zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.