Daniel Bazylewicz - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu), psycholog, pedagog.