Anna Bystrzycka - certyfikowany  specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, pedagog.