Mariusz Borek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, Współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Świętochłowicach, współprowadząc Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień.