Tomasz Pechta – Z-ca Dyrektora Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Z-ca Kierownika Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny (w trakcie 4 letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty), psycholog. Współpracuje z Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.