Beata Filar – Dyrektor Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Kierownik Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy terapii rodzin (w trakcie przygotowania do certyfikatu, ukończony całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), mediator rodzinny, pedagog, pracownik socjalny.