O nas

Agencja Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego „AZTIRO” S.C. w ramach, której działa Ośrodek Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego NZOZ zostały utworzone w 1998r. z inicjatywy Danuty Sznicer która kierowała nimi do 2012r.

W strukturach Ośrodka Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Ośrodek mieści się w Katowicach – Brynowie. W 2018r. Został przeprowadzony gruntowny remont, powierzchnia lokalu zajmowanego przez Poradnię zwiększyła się dwukrotnie.

Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osób z uzależnieniami behawioralnymi. Specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną świadczymy również dla członków rodzin osób uzależnionych oraz osób z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Leczenie refundowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Corocznie z pomocy terapeutycznej korzysta kilkuset pacjentów z Katowic oraz miast ościennych.

Leczenie ma charakter kompleksowy i obejmuje następujące formy pomocy:

  • poradnictwo medyczne;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • diagnostykę medyczną i psychologiczną;
  • farmakoterapię;
  • psychoterapię indywidualną;
  • psychoterapię grupową;
  • krótkoterminową psychoterapię par i rodzin

Obecnie Ośrodek poszczycić się może prężnie działającym zespołem szeroko wykwalifikowanych profesjonalistów. W Ośrodku zatrudniony jest zespół osób o zróżnicowanych kompetencjach, które wykazują gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia pracy terapeutycznej.

Zespół Ośrodka szczególny nacisk kładzie na stwarzanie pozytywnego klimatu pracy, atmosferę bezpieczeństwa i otwartości oraz pozytywny stosunek do Pacjenta i jego rodziny.