Beata Filar – Dyrektor Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Kierownik Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy terapii rodzin (w trakcie przygotowania do certyfikatu, ukończony całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), mediator rodzinny, pedagog, pracownik socjalny.

 

Tomasz Pechta – Z-ca Dyrektora Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Z-ca Kierownika Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny (w trakcie 4 letniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty), psycholog. Współpracuje z Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

Mariusz Borek – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, Współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Świętochłowicach, współprowadząc Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień.

Anna Bystrzycka - certyfikowany  specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, pedagog.

Daniel Bazylewicz - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu), psycholog, pedagog.

Grażyna Reguła-Mączka - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu), psycholog. Zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Ewa Wojtyna – lekarz i psycholog, specjalista psychiatra, ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie. Certyfikowany terapeuta i superwizor terapii simontonowskiej. Pracownik naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współpracuje z Katedrą Psychologii Zdrowia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach.

Agnieszka Kajosz - lekarz psychiatra, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia) .

Małgorzata Kowalcze – superwizor Ośrodka, psycholog ze specjalizacją II stopnia psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat psychoterapeuty EAP, certyfikat specjalisty terapii uzależnień KBds.PN, superwizor programu szkoleniowego KBds.PN, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.