Z usług Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która działa w zakresie Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego w ramach kontraktu NFZ skorzystało 383 osób (osoby wliczane do ewidencji raz, niezależnie od liczby udzielonych im świadczeń):
228 osoby z problemem alkoholowym, z uzależnieniem krzyżowym czy z uzależnieniem hazardowym,
35 osób współuzależnionych (zaburzenia adaptacyjne),
72 osoby z syndromem DDA (zaburzenie stresowe pourazowe )
48 osób z diagnozą: obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne.

W sumie poradnia udzieliła w roku 2016 ok 4.580 świadczeń- porad diagnostycznych oraz kolejnych, sesji indywidualnych oraz sesji grupowych przeprowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień i porad diagnostycznych, kolejnych udzielonych przez lekarza psychiatrę.

Z porad lekarza psychiatry w roku 2016 skorzystało 66 osób, udzielono w sumie 111 świadczeń.

Od 01 grudnia 2016 r. rozszerzono godziny pracy poradni , tj. poniedziałek- piątek 12:00-20:00.