W Agencji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego proponujemy Państwu udział w weekendowej terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00  

 
Całościowy miesięczny koszt terapii wynosi 900 zł.

 
Program terapii dla pacjentów uzależnionych

 

Program terapii obejmuje uczestnictwo w:
–    spotkaniach indywidualnych
–    spotkaniach grupowych
–    konsultacjach psychiatrycznych (w razie konieczności)

 

    Pierwszy kontakt z pacjentem (do 3 sesji) jest skoncentrowany wokół diagnozy uzależnienia i zaburzeń współistniejących, wstępnego rozpoznania obszarów problemowych  oraz oczekiwań pacjenta, ustalenia planu terapii i zawarcia kontraktu. Kolejne sesje indywidualne obejmują poszerzenie wywiadu życiorysowego, wzmacnianie motywacji do zmiany, budowaniu relacji terapeutycznej, omawiania bieżących problemów w kontekście podjętej decyzji o zmianie, omawianie zachowań sprzyjających utrzymywaniu abstynencji lub redukcji szkód.
    Po rozpoczęciu psychoterapii grupowej kontakt indywidualny kontynuowany jest z różną częstotliwością.

 

Psychoterapia grupowa przebiega w pięciu opisanych etapach:

Etap terapii

Nazwa grupy

I

Grupa Motywacyjna

I

Trening Radzenia Sobie z Głodem

II

Grupa Identyfikacji

II

Trening Radzenia sobie z Emocjami

III

Grupa Wzmacniania Zmiany

IV

Grupa Zapobiegania Nawrotom

V

Grupa Rozwoju Osobistego