Program Ograniczania Picia


Jeśli myślisz, że picie przez ciebie alkoholu zaczyna przynosisz coraz więcej problemów, a nie jesteś gotowy na całkowitą abstynencję, to Program Ograniczania Picia jest dla Ciebie.


Czym jest Program Ograniczania Picia?
To próba wypracowania wspólnie z terapeutą nowego stylu picia alkoholu przynoszącego mniej strat. Wypracowany plan polega na stworzeniu zestawu zasad dotyczących nowych wzorów używania alkoholu tj. ilości, częstotliwości, kontekstu, czasu i miejsca itd.

Do kogo skierowany jest program?
- osoby pijące alkohol szkodliwie (jeśli masz wątpliwości co to znaczy picie szkodliwie, to zapraszamy na konsultację)
- osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
w początkowej fazie uzależnienia,
z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem, młodsze.

Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.


Jeśli odnalazłeś siebie w powyższym opisie, to zapraszamy na wstępną rozmowę diagnostyczno- informacyjną.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim wszystkiego co najlepsze: pogody ducha,
rodzinnej, świątecznej atmosfery, smacznego jajka.
Niech to będzie czas odpoczynku, który doda Państwu energii
do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym,
jak i zawodowym.Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych!
Życzą Beata Filar, Tomasz Pechta z Zespołem AZTIRO

wielkanoc

Z usług Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, która działa w zakresie Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego w ramach kontraktu NFZ skorzystało 383 osób (osoby wliczane do ewidencji raz, niezależnie od liczby udzielonych im świadczeń):
228 osoby z problemem alkoholowym, z uzależnieniem krzyżowym czy z uzależnieniem hazardowym,
35 osób współuzależnionych (zaburzenia adaptacyjne),
72 osoby z syndromem DDA (zaburzenie stresowe pourazowe )
48 osób z diagnozą: obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne.

W sumie poradnia udzieliła w roku 2016 ok 4.580 świadczeń- porad diagnostycznych oraz kolejnych, sesji indywidualnych oraz sesji grupowych przeprowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień i porad diagnostycznych, kolejnych udzielonych przez lekarza psychiatrę.

Z porad lekarza psychiatry w roku 2016 skorzystało 66 osób, udzielono w sumie 111 świadczeń.

Od 01 grudnia 2016 r. rozszerzono godziny pracy poradni , tj. poniedziałek- piątek 12:00-20:00.

Informujemy, że siedziba Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego w ramach, której działa Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzaleznienia została wyposażona w schodołaz, a co za tym idzie dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Dane techniczne schodołazu: max. obciążenie : 120 kg (wraz z pasażerem).

Pracownicy Poradni udzielają pomocy osobie niepełnosprawnej, po uprzednich ustaleniach telefonicznych.

 

 

indeks

W Agencji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego proponujemy Państwu udział w weekendowej terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Spotkania odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00  

 
Całościowy miesięczny koszt terapii wynosi 900 zł.

 
Program terapii dla pacjentów uzależnionych

 

Program terapii obejmuje uczestnictwo w:
–    spotkaniach indywidualnych
–    spotkaniach grupowych
–    konsultacjach psychiatrycznych (w razie konieczności)

 

    Pierwszy kontakt z pacjentem (do 3 sesji) jest skoncentrowany wokół diagnozy uzależnienia i zaburzeń współistniejących, wstępnego rozpoznania obszarów problemowych  oraz oczekiwań pacjenta, ustalenia planu terapii i zawarcia kontraktu. Kolejne sesje indywidualne obejmują poszerzenie wywiadu życiorysowego, wzmacnianie motywacji do zmiany, budowaniu relacji terapeutycznej, omawiania bieżących problemów w kontekście podjętej decyzji o zmianie, omawianie zachowań sprzyjających utrzymywaniu abstynencji lub redukcji szkód.
    Po rozpoczęciu psychoterapii grupowej kontakt indywidualny kontynuowany jest z różną częstotliwością.

 

Psychoterapia grupowa przebiega w pięciu opisanych etapach:

Etap terapii

Nazwa grupy

I

Grupa Motywacyjna

I

Trening Radzenia Sobie z Głodem

II

Grupa Identyfikacji

II

Trening Radzenia sobie z Emocjami

III

Grupa Wzmacniania Zmiany

IV

Grupa Zapobiegania Nawrotom

V

Grupa Rozwoju Osobistego