Nasz Zespół

Beata Wach

Dyrektor Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Kierownik Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka systemowa terapii rodzin (w trakcie przygotowania do certyfikatu, ukończony całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), mediator rodzinny, pedagog, pracownik socjalny.

Grażyna Reguła-Mączka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog. Zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Gabriela Nowicka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta w procesie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Andrzej Sarad

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pedagog. Posiada certyfikat z zakresu programu terapii dla osób uzależnionych od kannabinoidów „Candis”. Ukończył studia podyplomowe z zakresu profilaktyki samobójstw. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii osób uzależnionych od pornografii i seksu.

Joanna Kiełkowska

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psycholożka. W trakcie całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz szkolenia I-szego stopnia w psychodramie morenowskiej.

Halina Krawiec

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień . Pedagożka, specjalistka resocjalizacji i profilaktyki zagrożeń społecznych, konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej.

Sabina Pelczar

Specjalistka psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu). Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną oraz sądową. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in pracując na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych.

Ewa Liberka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, arteterapeuta, asystent psychodramy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowych z zakresu problematyki uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu, uzależnionych behawioralnych, terapii grupowej dla osób z syndromem DDA i współuzależnienia.

Jacek Wysowski

Superwizor Ośrodka, psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lek. Magdalena Iwańska

Lekarka, specjalistka psychiatrii.