Nasz Zespół

Beata Wach

Dyrektor Agencji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego, Kierownik Ośrodka. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy terapii rodzin (w trakcie przygotowania do certyfikatu, ukończony całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), mediator rodzinny, pedagog, pracownik socjalny.

Grażyna Reguła-Mączka

Specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie przygotowania do certyfikatu), psycholog. Zawodowo związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Gabriela Nowicka

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, w trakcie całościowego kursu Fundacji Terapii Rodzin „NA SZLAKU” psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin.

Andrzej Sarad

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie przygotowania do certyfikatu. Pedagog. Posiada certyfikat z zakresu programu terapii dla osób uzależnionych od kannabinoidów „Candis”. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii osób uzależnionych od pornografii i seksu.

Katarzyna Krupińska

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie przygotowania do certyfikatu. Psycholog, pedagog. Od 12 lat pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Lek. Marta Staszak

Lekarz, specjalista psychiatra. Współpracuje z Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Małgorzata Kowalcze

Superwizor Ośrodka, psycholog ze specjalizacją II stopnia psychologii klinicznej, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat psychoterapeuty EAP, certyfikat specjalisty terapii uzależnień KBds.PN, superwizor programu szkoleniowego KBds.PN, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Jacek Wysowski

Superwizor Ośrodka, psycholog, psychoterapeuta , specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.