Dorosłe Dzieci Alkoholików

SYNDROM DDA:

Żyjąc w rodzinie, w której jedno z rodziców, a czasem nawet dwoje nadużywa alkoholu – prawdopodobnie utrwaliłeś sobie osobowościowe schematy funkcjonowania psychospołecznego powstałego w dzieciństwie, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Przeżywasz i interpretujesz aktualne wydarzenia i relacje przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez Ciebie uświadomione. Schematy Twoich zachowań są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, w szczególności bliskimi. (wg.Zofii Sobolewskiej-Melibruda)

Sprawdź czy masz objawy syndromu DDA:

 1. krzywda emocjonalna wynikająca z odrzucenia przez rodziców (rodzice byli albo zajęci piciem alkoholu, albo skupieni na piciu partnera, partnerki)
 2. obarczenie przez rodziców konsekwencjami ich choroby uzależnienia i/lub współuzależnienia.
 3. zakotwiczenie emocjonalne w relacji z rodzicami w roli dziecka.
 4. zależność, trudność w separacji,
 5. problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami
 6. niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie własnej wartości
 7. brak świadomości i umiejętności obrony własnych i respektowania cudzych granic;
 8. chaos pojęciowy zrównujący w sferze przekonań strach z szacunkiem, powodujący trudności w budowaniu relacji z autorytetami;
 9. wypieranie poczucia krzywdy doznanego w dzieciństwie;
 10. trudność w budowaniu relacji z innymi (w tym z osobami płci przeciwnej),
 11. brak jasnych wzorców dotyczących ról związanych z płcią;
 12. lęk przed bliskością
 13. wrogość w relacjach,
 14. nadodpowiedzialność i nadkontrola,
 15. nieufność i wzmożona kontrola
 16. potrzeba akceptacji za wszelką cenę
 17. lęk przed odrzuceniem skojarzony z doświadczeniami z relacji z rodzicami;
 18. podwyższony poziom lęku,
 19. zwątpienie w siebie, niskie poczucie własnej wartości,
 20. poczucie winy, wstydu i strachu,
 21. zamknięcie w sobie, skrytość,
 22. pesymizm,
 23. samotność, izolacja,
 24. brak równowagi, drażliwość, histeryczność, huśtawki emocjonalne, zalegające uczucia złości, lęku, wstydu, smutku poczucia winy i krzywdy, chroniczne napięcie,
 25. potrzeba mocnych wrażeń, zachowania ryzykowne (sięganie po substancje zmieniające świadomość, agresja, autoagresja itp.
 26. czarno-białe spostrzeganie świata
 27. perfekcjonizm, skłonność do kompulsywnych zachowań, somatyzacje, impulsywne zachowania, zachowania seksualne
 28. trudności z określaniem celów życiowych utrata sensu życia, utrata energii depresje, zaburzenia jedzenia, snu, mowy

WAŻNE:

 1. Nie obwiniaj się – to nie Twoja wina, że Twój rodzic nadużywał alkoholu, stosował przemoc, był nieobecny.
 2. Nie wstydź się – to nie Ty zachowywałeś się w sposób nie kontrolowany, agresywny, wulgarny itp.
 3. Przerwij milczenie – nie jesteś zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy tego co Cię spotkało.
 4. Masz prawo mówic o uczuciach i je wyrażac. Kochamy swoich bliskich, ale mamy prawo złości się na ich zachowania.
 5. Masz prawo prosić o pomoc, jest wiele ludzi gotowych do jej niesienia, nie zostawaj z tym sam.

Zapraszamy