Program Ograniczania Picia

Jeśli myślisz, że picie przez ciebie alkoholu zaczyna przynosisz coraz więcej problemów, a nie jesteś gotowy na całkowitą abstynencję, to Program Ograniczania Picia jest dla Ciebie.


Czym jest Program Ograniczania Picia?
To próba wypracowania wspólnie z terapeutą nowego stylu picia alkoholu przynoszącego mniej strat. Wypracowany plan polega na stworzeniu zestawu zasad dotyczących nowych wzorów używania alkoholu tj. ilości, częstotliwości, kontekstu, czasu i miejsca itd.

Do kogo skierowany jest program?
– osoby pijące alkohol szkodliwie (jeśli masz wątpliwości co to znaczy picie szkodliwie, to zapraszamy na konsultację)
– osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:
bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
w początkowej fazie uzależnienia,
z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem, młodsze.

Czas trwania:
8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

Jeśli odnalazłeś siebie w powyższym opisie, to zapraszamy na wstępną rozmowę diagnostyczno- informacyjną.